Team Taz

Raised = $25
Team Goal: $300
8.33%

Name Goal Raised Donor Action
candice layton $100 0 0 Donate Detail
patti fetyko $25 1 $25 Donate Detail
Kaylee Fetyko $100 0 0 Donate Detail
Melissa Connolly $100 0 0 Donate Detail
Debra Connolly $100 0 0 Donate Detail
Mark Connolly $100 0 0 Donate Detail
Chris Connolly $100 0 0 Donate Detail
Karl Zhang $100 0 0 Donate Detail
LaEisha Dickerson $100 0 0 Donate Detail
Lorraine Dickerson $100 0 0 Donate Detail
dianne Fichter $100 0 0 Donate Detail
Name Notes Date Amount
Patti Fetyko Go Team TAZ 03/15/2017 $25